OGŁOSZENIE

2021-12-13 08:42:30 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 02.12.2021 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC - ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego

Poszerzenie oferty kulturalnej Solca – Zdroju poprzez udostępnienie wystawy pn. „Solec – Zdrój. Wieś bogata w tradycje w spory zbiór regionalny wyposażona”.

Termin realizacji zadania od 17 grudnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Wnioskowana kwota: – 1.000,00 zł

Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację zadania – 1.000,00 zł.

Zobacz również: