Ogłoszenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.01.2022 roku

2022-01-19 09:17:53 Obwieszczenia

Ogłoszenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.01.2022 roku znak: ŚO-V.7422.34.2021 o ustanowieniu w koncesji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8.12.2021 roku znak: ŚO-V.7422.34.2021 na wydobywanie wód leczniczych ze złoża "Dar Natury" granic obszaru i terenu górniczego "Piestrzec".


ogloszenie_marszalek.png

Zobacz również: