Ogłoszenie

2022-02-16 11:48:09 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 10.02.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Klub Seniora” w Solcu-Zdroju o wsparcie finansowe realizacji zadania

Kultywowanie tradycji wielkanocnych wśród seniorów i mieszkańców Gminy

 

Termin realizacji zadania od 24 lutego 2022 roku do dnia 15 kwietnia 2022 roku.

 Wnioskowana kwota: – 1.000,00 zł

Zobacz również: