OGŁOSZENIE

2022-03-24 08:03:37 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 15.03.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC - ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego

„Tajemnice Starego Kufra – odkrywamy nasze dziedzictwo kulturowe”.

 

Termin realizacji zadania od 01 kwietnia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.

 

Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację zadania – 2.000,00 zł.

Zobacz również: