Ogłoszenie o wyborze oferty

2022-03-24 08:24:38 Obwieszczenia

o wyborze oferty w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec – Zdrój na lata 2022-2023”

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje, że na ogłoszenie konkursowe dotyczące realizacji w 2022 roku „Programu rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec – Zdrój na lata 2022-2023” wpłynęła 1 oferta.

Zamawiający dokonał wyboru oferty: Prywatny Gabinet Fizjoterapii Aleksandra Pawłowska, Justyna Głowania s.c., 28-114 Gnojno nr 147, jako najkorzystniejszej dla realizacji powyższego zadania.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Wójt Gminy Solec-Zdrój

                                                                                                                             (-) Adam Pałys

Zobacz również: