OGŁOSZENIE

2022-04-27 13:46:40 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 26.04.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Potrzebującym „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego

„VIII Wojewódzki Turniej Tańca Osób Niepełnosprawnych Zborów 2022”.

Termin realizacji zadania od 01 sierpnia 2022 roku do dnia 18 listopada 2022 roku.

 Wysokość wnioskowanych środków finansowych na realizację zadania – 2.000,00 zł.

 

 

Zobacz również: