Informacja

2022-06-21 11:56:48 Obwieszczenia

o wykorzystaniu dotacji uzdrowiskowej

ZnakF.I.302.16.2022                                                                                                                                        Solec-Zdrój, dnia 2022-06-21

 

 

Informacja

o wykorzystaniu dotacji uzdrowiskowej

I. Kwota dotacji otrzymanej w 2021 roku                            432 778 złotych

II. Kwota dotacji wykorzystanej                                           432 778 złotych

1.      Zadanie pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej

      miejscowości Solec-Zdrój – 372 984,72 złotych (budowa deptaka, przebudowa ul.

      Kościuszki, Kościelnej, Cichej wraz z rozbudową małej infrastruktury

      architektonicznej, zagospodarowanie tereny obok Szkoły)

2.      Oświetlenie uliczne – 59 793,28 złotych.

 

Zobacz również: