OGŁOSZENIE

2022-06-30 15:45:35 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 15.06.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC – ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek – organizacja wystawy z okazji setnej rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu - Zdroju”. Termin realizacji zadania od 01 lipca 2022 roku do dnia 30 września 2022 roku. Wysokość przyznanych środków na realizację zadania – 4.000,00 zł.

Zobacz również: