„Tajemnice Starego Kufra – odkrywamy nasze dziedzictwo lokalne”.

2022-09-28 11:32:38 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 15.09.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Solec-Zdrój o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego

Termin realizacji zadania od 01 października 2022 roku do dnia 29 grudnia 2022 roku. 

Wysokość środków przyznanych na realizację zadania – 2.500,00 zł.

Zobacz również: