Zawiadomienie

2022-10-03 11:34:27 Obwieszczenia

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowo-leśnych położonych na terenie obrębów ewidencyjnych: Chinków, Piasek Mały, Piestrzec, Strażnik, Wełnin, Włosnowice, Zagajów, Kolonia Zagajów, Zborów, Żuków.

(kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć pełną treść zawiadomienia)


Historia Gminy Solec-Zdrój

Zobacz również: