„Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych wśród seniorów i mieszkańców gminy”.

2022-10-20 10:20:53 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 19.10.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Klub Seniora w Solcu - Zdroju o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego

„Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych wśród seniorów i mieszkańców gminy”.

Termin realizacji zadania od 31 października 2022 roku do dnia 10 grudnia 2022 roku.

Wysokość wnioskowanych środków na realizację zadania – 1.800,00 zł.

Zobacz również: