OGŁOSZENIE

2022-10-27 16:31:37 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 19.10.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Klub Seniora w Solcu - Zdroju o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego

Informuje się, że dnia 19.10.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Klub Seniora w Solcu - Zdroju o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. 

 

„Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych wśród seniorów i mieszkańców gminy”.

 

Termin realizacji zadania od 31 października 2022 roku do dnia 10 grudnia 2022 roku.

 

Wysokość przyznanych środków na realizację zadania – 1.500,00 zł.

Zobacz również: