OBWIESZCZENIE

2022-12-13 08:11:14 Obwieszczenia

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu o wydanej decyzji znak: KR.ZUZ.4.4210.192.2022.MO z dnia 08.12.2022 r. o udzieleniu na wniosek Pana Michała Gwóźdź pozwolenia wodnoprawnego

(kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć pełną treść obwieszczenia)


Zobacz również: