OGŁOSZENIE

2023-01-03 12:56:52 Obwieszczenia

O wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój w 2023 roku.

 03.01.2023 r.

 

Na podstawie art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)

 W dniu 3 stycznia 2023 roku dokonano  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 12 grudnia 2022 roku.

 1.Do konkursu zgłoszono 1 ofertę

   Nazwa oferenta: Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3, 25-013

   Kielce,

 2. Nazwa zadania: Prowadzenie na terenie gminy Solec-Zdrój ośrodka wsparcia

    dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu

    samopomocy,

 3. Wysokość przyznanych środków na realizację zadania  771.150,00 zł.

 

Zobacz również: