Ogłoszenie

2023-02-07 13:30:19 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku niżej wymienionego zadania publicznego.


(kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć treść ogłoszenia)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


(kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć Załącznik nr 2 ofertę do ogłoszenia)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


(kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć Załącznik nr 3 umowę do ogłoszenia)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


(kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć Załącznik nr 4 sprawozdanie do ogłoszenia)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


(WSZYSTKIE POWYŻSZE ZAŁĄCZNIKI W WERSJI EDYTOWALNEJ - NALEŻY POBRAĆ I WYPAKOWAĆ)


Zobacz również: