Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego dla inwestycji

2023-02-23 13:13:51 Obwieszczenia

Budowa odcinka linii kablowej oświetlenia drogowego o łącznej długości ok. 305,0 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK73 na terenie rejonu Busko-Zdrój i Jędrzejów w woj. świętokrzyskim z podziałem na 5 części obejmująca działki o numerach ewidencyjnych 88/11, 88/6, 88/5, 88/7, 88/15, 88/18, 88/16, 88/14, 76, 143, 89, 57, 142, 74 oraz 88/17 położone w miejscowości Zielonki, obręb 0018 Zielonki, gmina Solec–Zdrój.

(kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć treść OBWIESZCZENIA)


Zobacz również: