OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2023 ROKU

2023-03-06 12:29:40 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) na terenie Gminy Solec-Zdrój w zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy Solec-Zdrój.

Realizację zadania powierzono


Gminnemu Klubowi Sportowemu VITALPOL  Solec-Zdrój
- wysokość środków – 40.000,00 zł (słownie: Czterdzieści tysięcy złotych).


 Nazwa zadania:


Popularyzowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Solec – Zdrój poprzez organizowanie zajęć sportowych w formie treningów piłki nożnej służących zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych i narkomanii.


                                                                                                                                       Wójt Gminy Solec – Zdrój
                                                                                                                                       Adam Pałys

Zobacz również: