OBWIESZCZENIE

2023-03-17 09:27:24 Obwieszczenia

Obwieszczenie informujące o zebranym materiale dowodowym w sprawie określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego

Budowa odcinka linii kablowej oświetlenia drogowego o łącznej długości ok. 305,0 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK79 na terenie rejonu Opatów i Busko-Zdrój w woj. świętokrzyskim z podziałem na 5 części”, obejmująca działki o numerach ewidencyjnych 88/11, 88/6, 88/5, 88/7, 88/15, 88/18, 88/16, 88/14, 76, 143, 89, 57, 142, 74 oraz 88/17 położone w miejscowości Zielonki, obręb 0018 Zielonki, gmina Solec–Zdrój.

 

 

 

(kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć pełną treść OBWIESZCZENIA)


Plik z pełną treścią obwieszczenia

 

Zobacz również: