Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

2023-03-29 08:40:33 Obwieszczenia

O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2023 ROKU

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na terenie Gminy Solec-Zdrój w zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy Solec-Zdrój.

Realizację zadania powierzono
Gminnemu Klubowi Sportowemu VITALPOL  Solec-Zdrój
- wysokość środków – 50.000,00 zł (słownie: Pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 Nazwa zadania:
Popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenia, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym i regionalnym, zakup odzieży, obuwia i sprzętu do uprawiania sportu oraz bieżące utrzymanie stadionu sportowego w Solcu-Zdroju.


                                    Wójt Gminy Solec-Zdrój
                                               Adam Pałys

Zobacz również: