„Opowieści Starego Kufra”

2023-03-30 12:56:29 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 21.03.2023 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Solec - Zdrój o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „Opowieści Starego Kufra”.

Termin realizacji zadania od 07 kwietnia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Wysokość przyznanych środków na realizację zadania – 3.000,00 zł.

Zobacz również: