INFORMACJA

2023-05-29 12:41:53 Obwieszczenia

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2022 roku udzielono pomocy publicznej w postaci dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Solec-Zdrój, dn. 29.05.2023 r.

Gmina Solec-Zdrój

 

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Solec-Zdrój podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2022 roku udzielono pomocy publicznej w postaci dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników:

 

1.      Piekarnia Bronina, Piotr Oszywa

2.      Salon Fryzjerski „DEMI”, Beata Domider

3.      Bajt Computers, Jan Treliński

4.      Zakład Remontowo-Budowlany, Henryk Szafraniec

 

 

Wójt Gminy Solec-Zdrój

Adam Pałys

 

Zobacz również: