OGŁOSZENIE

2023-05-30 09:30:24 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 29.05.2023 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Klub Seniora w Solcu - Zdroju o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego

„Kultywowanie sztuki rękodzielniczej i artystycznej wśród seniorów i mieszkańców gminy”.

Termin realizacji zadania od 12 czerwca 2023 roku do dnia 08 września 2023 roku.

Wysokość wnioskowanych środków na realizację zadania – 1.800,00 zł.

Zobacz również: