INFORMACJA

2023-05-31 10:48:00 Obwieszczenia

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

Solec-Zdrój, dnia 29.05.2023

                       

Wójt Gminy

 Solec-Zdrój

 

 

INFORMACJA

 

 

            Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g i f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) Wójt Gminy Solec-Zdrój podaje do publicznej wiadomości dane za 2022 rok:

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty w  kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

 

 

ROZŁOŻENIA NA RATY Z TYTUŁU ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

1. Ryszard Chojnacki

 

 

ROZŁOŻENIA NA RATY Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

1.Łukasz Rączka

 

 

                                WÓJT

                             Adam Pałys

Zobacz również: