Obwieszczenie

2023-09-11 13:36:57 Obwieszczenia

Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 07,09.2023r. o wydaniu decyzji znak: KR.ZUZ.4.4210.129.2023.PA z dnia 07.09.2023 r. o udzieleniu dla Gminy Busko - Zdrój pozwolenia wodnoprawnego.

(kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć treść obwieszczenia)


Zobacz również: