OGŁOSZENIE

2023-09-22 08:40:32 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 20.09.2023 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Klub Seniora w Solcu – Zdroju o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego

„Kultywowanie sztuki artystycznej i rękodzielniczej wśród seniorów i mieszkańców gminy”. Termin realizacji zadania od 02 października 2023 roku do dnia 15 grudnia 2023 roku. Wysokość środków wnioskowanych na realizację zadania – 1.000,00 zł.

Zobacz również: