Obwieszczenie

2023-10-05 09:51:04 Obwieszczenia

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak: KR.ZUZ.4.4210.129.2023.PA z dnia 04.10.2023 dotyczące dowiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

(kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć)


Zobacz również: