OGŁOSZENIE

2023-10-09 10:15:25 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 28.09.2023 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Solec – Zdrój o wsparcie finansowe realizacji zadania.

Informuje się, że dnia 28.09.2023 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Solec – Zdrój o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „Opowieści Starego Kufra”. Termin realizacji zadania od 09 października 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. Wysokość środków przyznanych na realizację zadania – 2.000,00 zł.

Zobacz również: