Obwieszczenie

2023-12-01 13:26:45 Obwieszczenia

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu o wygaszeniu pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu, znak: KR.ZUZ.4.421.261.2019.ES z dnia 04.05.2020r. dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko - Zdrój i Solec - Zdrój”.

(kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć treść OBWIESZCZENIA)


Zobacz również: