Obwieszczenie

2023-12-01 13:32:00 Obwieszczenia

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego znak: KR.ZUZ.4.4210.124.2023.PA z dnia 30.11.2023 r

(kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć treść OBWIESZCZENIA)


Zobacz również: