Obwieszczenie

2023-12-01 13:35:24 Obwieszczenia

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego, znak: KR.ZUZ.4.4210.133.2023.PA z dnia 30.11.2023r.

(kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć treść OBWIESZCZENIA)


Zobacz również: