Obwieszczenie

2024-02-15 08:10:06 Obwieszczenia

Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 12.02.2024r. znak: AB.670.4.9.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej -zadanie nr 3 Piasek Mały w ramach inwestycji: ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój.

 

  TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Zobacz również: