Obwieszczenie

2024-02-21 08:43:52 Obwieszczenia

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia o wydaniu w dniu 19.02.2024 r. postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 30.11.2023 r. znak: KR.ZUZ.4.4210.124.2023.PA, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminie Busko – Zdrój z siedzibą przy al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój.


TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Zobacz również: