Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu z dnia 23.02.2024r.

2024-02-28 08:09:20 Obwieszczenia

znak: KR.ZUZ.4.4210.133.2023.PA o wydaniu w dniu 20.02.2024 r. postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 30.11.2023 r. znak: KR.ZUZ.4.4210.133.2023.PA, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminie Busko – Zdrój z siedzibą przy al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój.

 

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Zobacz również: