OGŁOSZENIE

2024-04-10 08:07:04 Obwieszczenia

O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2024 ROKU

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Solec-Zdrój z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego „Prowadzenie lokalnej izby pamięci na terenie Gminy Solec-Zdrój”.

 

Realizację zadania powierzono

Stowarzyszeniu Społeczno – Kulturalnemu SOLEC - ZDRÓJ

- wysokość środków – 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 

 Nazwa zadania:

„Prowadzenie lokalnej izby pamięci na terenie Gminy Solec – Zdrój”

                                                                                              

  Wójt Gminy Solec – Zdrój

                                                                                                            Adam Pałys

Zobacz również: