Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu

2024-04-16 13:37:55 Obwieszczenia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisły nowych obiektów budowlanych na terenie dz. nr ewid. 187/2, 189/1, 189/2, 251/2, obręb 0003 Ludwinów, gm. Solec-Zdrój oraz gromadzenie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisły ścieków bytowych w projektowanym zbiorniku na nieczystości ciekłe, na dz. nr ewid. 251/2, obręb 0003 Ludwinów, gm. Solec-Zdrój,

 

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

ADMINISTRACYJNEGO - KLIKNIJ ABY WYŚWIETLIĆ