OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2024 ROKU

2024-04-18 13:33:35 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

„Popularyzowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Solec – Zdrój poprzez organizowanie zajęć sportowych w formie treningów piłki nożnej i piłki siatkowej służących zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych i narkomanii”.

 

Realizację zadania powierzono

Gminnemu Klubowi Sportowemu Solec - Zdrój

- wysokość środków – 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

 

 Nazwa zadania:

„Popularyzowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Solec – Zdrój poprzez organizowanie zajęć sportowych w formie treningów piłki nożnej i piłki siatkowej służących zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych i narkomanii”.

                                                                                              

  Wójt Gminy Solec – Zdrój

                                                                                                            Adam Pałys

Zobacz również: