Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni Sandomierz

2024-04-25 09:34:29 Obwieszczenia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisły nowego obiektu budowlanego na terenie dz. nr ewid. 251/2, obręb 0003 Ludwinów, gm. Solec-Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie, w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie budynku administracyjno-socjalnego mającego związek funkcjonalny z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie produkcji i konserwacji maszyn i sprzętu rolniczego.

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

ADMINISTRACYJNEGO - KLIKNIJ ABY WYŚWIETLIĆ

Zobacz również: