Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 25.04.2024r. znak: AB.670.4.8.2023

2024-04-30 12:15:50 Obwieszczenia

Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 25.04.2024r. znak: AB.670.4.8.2023 w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej – Zadanie nr 2 Solec-Zdrój - Solec-Zdrój  w ramach inwestycji: ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój na działkach nr 51, 344, 336/1, 336/2, 337/2, 342/19, 343/2, 343/1, 332, 342/4 obręb 0007 Solec-Zdrój.

Zobacz również: