Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 02.05.2024r. znak: AB.670.4.1.2024

2024-05-08 12:55:20 Obwieszczenia

dotyczące wydania w dniu 02.05.2024r. decyzji znak: AB.670.4.1.2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej – Zadanie nr 5 Piasek Mały - Baranów Chwalikowka w ramach inwestycji: ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój.

 

 

TREŚĆ OBWIESZCZENIA - KLIKNIJ ABY OTWORZYĆ

Zobacz również: