Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 07.05.2024r. znak: AB.670.4.2.2024

2024-05-10 18:30:10 Obwieszczenia

dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wniosku Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej – Zadanie nr 4 Piasek Mały - Baranów Chwalikówka cz. 1 w ramach inwestycji: ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój.

 

 Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 07.05.2024r. znak: AB.670.4.2.2024 - kliknij aby otworzyć tekst

Zobacz również: