Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 17.05.2024r. znak: AB.670.4.3.2024

2024-05-22 09:55:28 Obwieszczenia

dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wniosku Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej – Zadanie nr 1 Solec-Zdrój - Piasek Mały w ramach inwestycji: ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój


Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 17.05.2024r. znak: AB.670.4.3.2024 - kliknij aby otworzyć treść

Zobacz również: