INFORMACJA

2024-05-31 12:52:28 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2023 roku udzielono udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł , wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

WÓJT GMINY SOLEC-ZDRÓJ

Solec-Zdrój, dnia 28.05.2024INFORMACJA


Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit. F i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Wójt Gminy Solec-Zdrój podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2023 roku udzielono udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł , wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia :


Ulgi z tyt. nabycia gruntów:


1. Czapla Marta

2. Piotrowicz Mariusz

3. Dryndos Andrzej

4. Chmura Korneliusz

5 .Kapusta Michalina

6. Stanek Marcin

7. Maliga Damian

8. Zając Tomasz

9. Deszcz Barbara

10.Kaczor Radosław

11.Babiarz ArturUlgi inwestycyjne:

1. Łabądź Mirosław

2. Kaczor Daniel

3. Barański DariuszRozłożenia na raty:

1. Dziekan Marek i Bożena

2. Żółtak TeresaWójt Gminy Solec-Zdrój

Piotr Kalita

Zobacz również: