Wykaz osób fizycznych, którym w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku udzielono pomocy publicznej w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2024-05-31 12:54:48 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. G ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych, którym w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku udzielono pomocy publicznej w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY SOLEC-ZDRÓJ - KLIKNIJ W LINK ABY OTWORZYĆ

Zobacz również: