Informacja u udzielonych ulgach w 2023 roku

2024-05-31 13:07:08 Obwieszczenia

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit.g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Z 2023 roku poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Solec-Zdrój podaje do publicznej wiadomości dane za 2023 rok: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej 500,00 i wskazaniem przyczyny.

Solec-Zdrój, dnia 29.05.2024

Wójt Gminy

Solec-Zdrój                

                       

 

 

                                                           INFORMACJA

 

 

            Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit.g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Z 2023 roku poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Solec-Zdrój podaje do publicznej wiadomości dane za 2023 rok:

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty w  kwocie przewyższającej 500,00 i wskazaniem przyczyny.

 

 

ROZŁOŻENIA NA RATY Z TYTUŁU ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

  1. Olszewska Edyta – ważny interes dłużnika
  2. Pałys Sławomir- ważny interes dłużnika
  3. Rajczewski Mirosław- ważny interes dłużnika

 

 

 

ROZŁOŻENIA NA RATY Z TYTUŁU DOSTAWY WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

1.      Lisowska Maria- ważny interes dłużnika

2.      Pensjonat Uzdrowiskowy SOLANNA Andrzej Glejzer – ważny interes

 

 

                                                         Wójt Gminy Solec-Zdrój

                                                 Piotr Kalita

Zobacz również: