Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2023 roku udzielono pomocy publicznej w postaci dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

2024-05-28 09:30:53 Obwieszczenia

 

Solec-Zdrój, dn. 28.05.2024 r.

Gmina Solec-Zdrój

 

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Solec-Zdrój podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2023 roku udzielono pomocy publicznej w postaci dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników:

 

1.      Tadeusz Krzemiński, „MOTOZBYT” Stacja Obsługi Samochodów

2.      Magdalena Gierka, Salon Fryzjerski „EMPIR”

3.      Dariusz Musiał, Zakład Remontowo-Budowlany

4.      Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „DZIEKAN”

 

 

Wójt Gminy Solec-Zdrój

           Piotr Kalita

Zobacz również: