Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 07.06.2024r. znak: AB.670.4.3.2024

2024-06-12 07:57:21 Obwieszczenia

w sprawie wydania w dniu 07.06.2024r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej – Zadanie nr 1 Solec-Zdrój - Piasek Mały w ramach inwestycji: ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój

 

 

Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 07.06.2024r. znak: AB.670.4.3.2024 - kliknij aby otworzyć

Zobacz również: