Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 14.06.2024r.

2024-06-19 13:12:01 Obwieszczenia

Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 14.06.2024r. w sprawie wydania w dniu 14.06.2024r. decyzji znak: AB.670.4.2.2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej – Zadanie nr 4 Piasek Mały - Baranów Chwalikówka cz. 1 w ramach inwestycji: ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój

 

 

Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 14.06.2024r. - kliknij aby otworzyć treść

Zobacz również: