„Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2022-2023”

2023-01-09 13:17:22 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs na realizację w roku 2023 „Programu rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2022-2023” zwanego dalej Programem. więcej»

OGŁOSZENIE

2023-01-03 12:56:52 Obwieszczenia

O wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój w 2023 roku. więcej»

OGŁOSZENIE

2022-12-27 08:28:24 Obwieszczenia

Ogłoszenie więcej»

Ogłoszenie

2022-12-19 08:56:58 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 15.09.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Solec-Zdrój o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Zapytanie o cenę

2022-12-13 11:40:25 Obwieszczenia

na wykonanie usługi polegającej na "Odławianiu bezdomnych psów z terenu gminy Solec-Zdrój i zapewnieniu im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt". więcej»

OBWIESZCZENIE

2022-12-13 08:11:14 Obwieszczenia

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu o wydanej decyzji znak: KR.ZUZ.4.4210.192.2022.MO z dnia 08.12.2022 r. o udzieleniu na wniosek Pana Michała Gwóźdź pozwolenia wodnoprawnego więcej»

Ogłoszenie

2022-12-12 11:47:35 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój (w dalszym ciągu tekstu ŚDS) w 2023 roku. więcej»

Informacja o wyniku nieograniczonego III przetargu ustnego

2022-11-27 09:46:29 Obwieszczenia

więcej»

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych ! - Zakup w terminie do 31.12.2022

2022-11-09 08:44:07 Obwieszczenia

Informujemy , że Gmina Solec-Zdrój przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Gospodarstwo domowe z terenu Gminy Solec-Zdrój może złożyć jeden wniosek o zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego na maksymalnie 1,5 tony w terminie do 30 grudnia 2022 r. więcej»

INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO SYSTEMU DYSTRYBUCJI PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU GMINY SOLEC-ZDRÓJ

2022-11-04 13:07:54 Obwieszczenia

więcej»