OGŁOSZENIE

2021-12-14 10:42:28 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój (w dalszym ciągu tekstu ŚDS) w 2022 roku. więcej»

OGŁOSZENIE

2021-12-13 08:42:30 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 02.12.2021 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC - ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

INFORMACJA WÓJTA GMINY SOLEC-ZDRÓJ

2021-12-06 22:45:07 Obwieszczenia

z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Solec-Zdrój" więcej»

Ogłoszenie o przetargu

2021-12-06 13:48:36 Obwieszczenia

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów w miejscowości Solec-Zdrój więcej»

OGŁOSZENIE

2021-12-06 09:42:29 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 02.12.2021 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC - ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Zawiadomienie

2021-11-26 08:26:17 Obwieszczenia

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie podziału nieruchomości więcej»

Zawiadomienie

2021-11-25 14:15:06 Obwieszczenia

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie podziału nieruchomości więcej»

Zawiadomienie

2021-11-09 08:20:51 Obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie podziału nieruchomości działki oznaczonej nr ewid. 240 o powierzchni 0,1265 ha położonej w m. Piestrzec więcej»

Zawiadomienie

2021-11-09 08:18:55 Obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie podziału nieruchomości działki oznaczonej nr ewid. 31 o powierzchni 0,2100 ha położonej w m. Solec - Zdrój więcej»

Obwieszczenie

2021-11-04 08:33:24 Obwieszczenia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego pn: Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie. więcej»