OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Solec - Zdrój

2021-11-02 10:33:59 Obwieszczenia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec – Zdrój na terenie Gminy Solec – Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. więcej»

Zawiadomienie

2021-10-22 14:40:22 Obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie podziału nieruchomości działki oznaczonej nr ewid. 240 o powierzchni 0,1265 ha położonej w Piestrzcu więcej»

Zawiadomienie

2021-10-22 14:37:53 Obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie podziału nieruchomości działki oznaczonej nr ewid. 31 o powierzchni 0,2100 ha położonej w Solcu-Zdroju więcej»

ZAWIADOMIENIE

2021-10-05 14:38:19 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec - Zdrój zawiadamia, że w dniu 05.10.2021r. wydał pozytywną opinię wstępnego projektu podziału działki o nr ewid. 240 położonej w obrębie miejscowości Piestrzec (strażnica OSP), gm. Solec - Zdrój, (Postanowienie Znak: RIG-III.6724.10.2021)
więcej»

Zawiadomienie

2021-10-04 14:10:27 Obwieszczenia

Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w sprawie ustalenia Lokalizacji Celu Publicznego dla inwestycji pn:
Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie
więcej»

OGŁOSZENIE

2021-09-17 10:00:23 Obwieszczenia

W związku z przystąpieniem przez samorządy tworzące Obszar Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI ŚU) do sporządzenia Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2021–2027, Wójt Gminy Solec-Zdrój zaprasza do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na obszarze, sprzyjających jego rozwojowi w perspektywie do 2027 roku. więcej»

Zawiadomienie

2021-09-10 10:00:59 Obwieszczenia

Korekta do wniosku o Ustalenie Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2021-09-02 08:31:06 Obwieszczenia

więcej»

Ogłoszenie

2021-09-01 10:07:18 Obwieszczenia

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego więcej»

Informacja o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 27.08.2021r. w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju

2021-08-30 14:30:58 Obwieszczenia

więcej»