Ogłoszenie

2021-09-01 10:07:18 Obwieszczenia

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego więcej»

Informacja o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 27.08.2021r. w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju

2021-08-30 14:30:58 Obwieszczenia

więcej»

Ogłoszenie

2021-08-30 09:27:46 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dokumentu:
Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska)
więcej»

Ogłoszenie

2021-08-25 12:46:14 Obwieszczenia

Informacja o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego więcej»

Zawiadomienie

2021-08-24 09:47:10 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec - Zdrój zawiadamia, że w dniu 24.08.2021r. wydał decyzję Znak: RIG-III.6831.11.2021 w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości dz. o nr ewid. 591 ark. 1 położonej w Zborowie (droga dojazdowa do DPS)
więcej»

Zawiadomienie

2021-08-18 14:17:15 Obwieszczenia

Zawiadomienie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy drogi powiatowej nr 1008T Ludwinów-Parchocin-Podwale więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2021-08-11 13:53:44 Obwieszczenia

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego pn: Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie. więcej»

Zawiadomienie

2021-08-09 12:47:20 Obwieszczenia

Zawiadamia się, że z wniosku: Gminy Solec – Zdrój zostało wszczęte postępowanie w sprawie podziału nieruchomości działki oznaczonej nr ewid. 591 ark. 1 położonej w miejscowości Zborów. więcej»

Zapytanie ofertowe

2021-08-05 13:44:09 Obwieszczenia

1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na realizacji zadania pn.:Wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla Gminy Solec-Zdrój”(dalej: Projekt założeń do planu). więcej»

STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU STGRATEGICZNEJ INTERWENCJI ŚWIĘTOKRZYSKIE UZDROWISKA NA LATA 2021–2027

2021-08-03 14:45:22 Obwieszczenia

Obszar uzdrowiskowy został wskazany w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ obowiązującej na mocy Uchwały Nr XXX/406/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. W jego granicach znajdują się gminy dysponujące zasobami wód leczniczych: uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój oraz Kazimierza Wielka (w trakcie budowy infrastruktury uzdrowiskowej) i Pińczów (starający się o wyznaczenie strefy uzdrowiskowej). więcej»