INFORMACJA

2022-05-31 13:18:55 Obwieszczenia

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. udzielono pomocy publicznej w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. więcej»

INFORMACJA

2022-05-31 13:13:15 Obwieszczenia

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. więcej»

INFORMACJA

2022-05-31 13:09:18 Obwieszczenia

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. więcej»

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2021 roku udzielono pomocy publicznej w postaci dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

2022-05-30 11:53:17 Obwieszczenia

więcej»

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

2022-05-23 22:43:03 Obwieszczenia

Gmina Solec – Zdrój informuje, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym na dostawę sztucznej choinki świątecznej wraz z elementami dekoracyjnymi z pierwszym montażem i szkoleniem pracowników jako najkorzystniejsza została wybrana oferta więcej»

OBWIESZCZENIE

2022-05-20 14:42:51 Obwieszczenia

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027 więcej»

Ogłoszenie

2022-05-10 12:51:19 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku niżej wymienionego zadania publicznego więcej»

Informacja

2022-05-10 08:17:30 Obwieszczenia

o wyniku nieograniczonego II przetargu ustnego przeprowadzonego w dniu 25.04.2022 o godzinie 10.00 więcej»

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2022-05-10 06:00:04 Obwieszczenia

więcej»

Zapytanie ofertowe

2022-05-09 08:45:36 Obwieszczenia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sztucznej choinki świątecznej wraz z elementami dekoracyjnymi z pierwszym montażem i szkoleniem pracowników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. więcej»